Urok Shirhan

Urok Shirhan, Communist Parents, 2013, drieluik, videoprojectie, 13:02 Urok Shirhan, Communist Parents, 2013, drieluik, videoprojectie, 13:02

Urok Shirhan (1984, Bagdad, Irak) woont en werkt in Nieuwegein
Communist Parents, 2013, drieluik, videoprojectie, 13:02

Urok Shirhan stelt in haar videowerk en interventies kwesties als identiteit, migratie en (mis)representatie aan de orde. Haar invalshoek komt voort uit een maatschappijkritische positie, waarbij eenduidige verklaringen plaats hebben gemaakt voor twijfel en de vraag welke positie wij als toeschouwer, c.q. deelnemer innemen. Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting, maar hoe zit het met de vrijheid van representatie? Hebben sommigen meer ‘recht van spreken’ dan anderen? Deze vragen werkt zij uit in het onderzoeksproject over de beeldvorming van de oorlog in Irak, Occupy Baghdad (2012-2014). Door middel van gesprekken over het paspoortachtige boekje Membership of the Occupation of Iraq, de conferentie Pedagogies of Disaster en een tentoonstelling stelt Shirhan de gemediatiseerde realiteit van de oorlog in Irak aan de orde. Zij richt zich in eerste instantie op de bijdrage van kunstenaars in de (de)constructie van de ‘Occupation of Representation’, die zich niet beperkt tot landsgrenzen. In Communist Parents neemt Shirhan de opvattingen over maatschappelijke betrokkenheid van drie twintigers als uitgangspunt. Om de invloed te achterhalen van de politieke idealen van ouders op hun kinderen, liet de kunstenaar hen vragen stellen aan hun ouders, over hun leven in relatie tot hun politieke engagement. Niet geheel toevallig bleken alle ouders ooit actief betrokken te zijn geweest bij de communistische partij.

www.urokshirhan.com