Vera Meulendijks

Vera Meulendijks, FUTURA, 2020 print, 15 x 15 m Vera Meulendijks, FUTURA, 2020 print, 15 x 15 m

Vera Meulendijks (1993) maakt grafische beelden die de waarneming voortdurend op de proef stellen. In een visueel spel van vorm en lijn creëert ze optische illusies. Zo lijkt het beeld voor je ogen te bewegen of wordt er een eindeloosheid gesuggereerd waar moeilijk vat op te krijgen is. Deze effecten ontstaan doordat Meulendijks analoge grafische druktechnieken met digitale technologie combineert. De analoge technieken hebben voor haar een mate van eenvoud en tastbaarheid, maar kunnen ook leiden tot onverwachte ontwikkelingen. Door de imperfectie van deze technieken te omarmen en te laten botsen of samensmelten met ‘foutloze’ digitale varianten – zoals video, algoritmen, pixels en digitale patronen – ontstaat er een zekere vervreemding. Zo geeft Meulendijks een aanzet om het bekende te herzien. “De filosofie en de wetenschap vormen samen een belangrijk uitgangspunt voor mijn werk. De filosofie bevraagt een denkwijze, object, stelling of idee waar de wetenschap deze juist wil definiëren en bepalen. Mijn werk onderzoekt onze perceptie van de gegeven werkelijkheid. Door herkenbare structuren en regels te doorbreken blijkt de logica niet per se logisch.”
De werken op Prospects zijn een selectie uit de serie LIFE’S A GLITCH. Contrast is in deze reeks een belangrijk stijlmiddel: orde en wanorde, ritme en chaos en herkenning en vervreemding keren regelmatig terug. In de getoonde werken ontstaat een moiré-effect; door de samenkomst van het ruimtelijk perspectief en doordat de gelaagde patronen op elkaar inwerken, wordt er een nieuw patroon zichtbaar. Zo verandert het werk in een schurend nieuw geheel, waarbij de analoge en digitale werelden even in elkaar lijken over te lopen.

verameulendijks.com