Wouter Willebrands

Wouter Willebrands, involuntary pattern (dataset C&D), 2017 Wouter Willebrands, involuntary pattern (dataset C&D), 2017

Wouter Willebrands (1984) maakt zijn tekeningen in drie stappen. Aan de basis staat een concept, vaak gerelateerd aan ideeën over de complexiteit van sociale interactie, op individuele of mondiale schaal. In de volgende stap ontwikkelt hij een algoritmisch systeem van regels en restricties die hiermee in verband staan. De informatie die uit deze systemen voortkomen, vaak zijn het cijfers, bepalen het beeld van zijn tekeningen. De door zijn eigen systeem gegenereerde data bepalen bijvoorbeeld de lengte van vectoren, het al dan niet inkleuren van een vlak of de grootte of locatie ervan. De willekeurige resultaten die door zijn zelfbedachte systemen zijn gegenereerd, verwijzen voor Willebrands naar de paradox van de mens die slaaf wordt van zijn eigen uitvindingen. Niets is zonder gevolg, elke keuze heeft een consequentie en het is aan het individu om daar mee om te gaan. Willebrands geeft zijn minimalistische tekeningen titels mee die veelzeggend zijn voor de essentie van het werk. Ze zijn vaak gebaseerd op complexe intermenselijke systemen, ontastbare processen zoals interne onrust, emotie of conflicten. ‘how apart from you became a part of me’ (2017) gaat over verlies. Als je iemand kwijtraakt, voegt het verlies van diegene, soms onlosmakelijk, iets toe aan je wezen. Met deze serie, te zien bij Prospects & Concepts, laat Willebrands zien hoe een grid langzaam verdwijnt en tegelijkertijd onderdeel wordt van zijn/haar ‘antagonist’. (MB)