Yair Callender

Yair Callender, zonder titel, 2017 Yair Callender, zonder titel, 2017

Yair Callender (1987) maakt sculpturen en ander ruimtelijk werk, soms monumentaal soms op de grens tussen autonoom werk en meubels. Aan de basis staat zijn onderzoek naar spirituele en symbolische ornamenten en vormen. Wat is de inherente betekenis van vormen die verder reikt dan de esthetische waarde? Callender denkt dat alle vormen een natuurlijke waarde heeft die slechts gedeeltelijk gevangen wordt door de te definiëren betekenissen. Zijn interesse begon met de bestudering van de oud-Griekse leer van vormen en composities en de Islamitische studies naar patronen. Deze breidde zich al snel uit naar het gebruik van symbolen en vormen in het straatbeeld, door Callender opgevat als elementen die naast hun artistieke of esthetische aspiraties deel uitmaken van de beeldbepalende ideeën die ten grondslag liggen aan de samenleving. De laatste tijd betrekt hij ook zijn Surinaamse achtergrond in dit onderzoek naar de culturele en spirituele betekenis van vormen en symbolen. De werkwijze die hij daarbij toepast begint meestal met het maken van tekeningen waarin hij de gevonden elementen ontleedt en analyseert. De tekeningen zet hij om in kleine experimentele sculpturen die hij beschrijft als ornamenten. Uiteindelijk monden deze uit in monumentale composities waarin de verschillen elementen een plek krijgen. Bij Prospects & Concepts presenteert Callender eerder getoond werk met een serie lopende figuren en lampen die voor deze tentoonstelling in een nieuwe compositie worden samengesteld. (MB)