Yoeri Guépin

Yoeri Guépin, Debris, 2016, filmstill. Yoeri Guépin, Debris, 2016, filmstill.

Onderzoek ligt aan de basis van de artistieke praktijk van Yoeri Guépin, een oeuvre dat zich manifesteert in verschillende hoedanigheden, waaronder installaties, lezingen, objecten en publicaties. De rode draad is dat het steeds draait om verschillende trajecten van kennisproductie, om wetenschappelijke onderzoeks- en classificatiemethoden die in onbruik zijn geraakt, onvoldoende gesystematiseerd zijn of simpelweg vergeten.

Debris’ (2016) bestaat uit een film en een object. De film volgt de totstandkoming van het object vanuit het perspectief van de mal uit de collectie van de Afgietselwerkplaats, dat onderdeel is van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. De mal is van een persoon afgenomen in Congo in 1911 door Arsène Matton, een kunstenaar in dienst van Leopold II en is onderdeel van een grotere verzameling mallen van mensen in de collectie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Het is curieus dat deze mal van een persoon tussen de andere mallen is terechtgekomen. Ook deze verzameling mallen is in opdracht van Leopold II gemaakt en bestaat uit archeologische en museale objecten uit verschillende contexten. Door de ‘misplaatsing’ is de mal in een systeem terechtgekomen waarin het gereproduceerd kan worden door de Afgietselwerkplaats van het museum.

Guépin werpt met deze installatie historische en ethische vragen op, bijvoorbeeld over de relatie van het object en zijn omgeving en wat er gebeurt als het in een andere tijd en context opnieuw gereproduceerd wordt. Een belangrijke vraag voor Guépin is wat de rol van de kunstenaar kan zijn in het omgaan met objecten die voortkomen uit een koloniale erfenis. (SH)

Youri Guépin (1983)
woont/werkt in Rotterdam
opleiding: HKU, DAI Arnhem

www.yoeriguepin.com