Zhixin Liao

Zhixin Liao, U R taking the risk - A “correct” measurement, 2020 installatie met meetlint, statement, video foto: Angus Zhixin studio Zhixin Liao, U R taking the risk - A “correct” measurement, 2020 installatie met meetlint, statement, video foto: Angus Zhixin studio

Zhixin Liao (1990) werd in China opgeleid als schilder. Aan het Frank Mohr Instituut in Groningen ontwikkelde hij een meer conceptuele benadering van de schilderkunst waarin het schilderen voor hem vooral een denkproces vertegenwoordigt dat tot uiting komt in installaties, sculpturen en video’s. Soms geeft hij daarmee commentaar op de praktijk van het schilderen zelf en de rol van het kopiëren – een methode die in China heel gebruikelijk is. Soms levert hij met zijn werk kritiek op maatschappelijke situaties zoals in de installatie en video op Prospects. Daarin onderzoekt hij de Nederlandse grens. Centraal staat een brief van de ICG (Immigratie en Correcte Grensmeting) waarin staat dat hij, om problemen te voorkomen, zonder nieuw visum het land niet mag verlaten.

Liao besloot een reis te maken langs de Nederlandse grens, zowel te voet, als met de bus, de boot en de auto. “While in quarantine, my work questions our ideas of residency or the public, as it relates to permission and authority, and the emotional state it forms in what might be a modern ideology.” In zijn werk U R taking the risk—correct” measurement (2021) dat naast de video bestaat uit meetlinten die verschillende metingen laten zien, stelt hij de grens ter discussie. “Do we still need to end or defend our perception of borders? Has the invisible boundary become a weapon against and limit immigration or the migration process nowadays?” Het videofragment op Prospects toont de grens bij Baarle-Nassau. “As a foreigner, I seek to share the care and effort I take in restraining my actions so that they comply with social norms and regulations.”

liao-zhixin.com