Prospects

Angelo Custódio

Angelo Custodio, HUM (another), (stills), 2020 2

Jaar van toekenning: 2020 Website: angelocustodio.com Onderdeel van Prospects

Stem, lichaam en performance vormen een essentieel uitgangspunt in het werk van Angelo Custódio (1983) waarin hij ontmoetingen en ervaringen onderzoekt vanuit een crip/queer lichamelijk perspectief, een perspectief dat het afwijkende lichaam omarmt. Met een achtergrond in klassieke zang concentreerde hij zich op het Sandberg Instituut op het ontwikkelen van situaties waarbinnen ‘otherness’ gezien wordt als mogelijkheid. Zijn onderzoek naar de fysieke en psychologische impact van geblokkeerde lichamelijk energie leidde in 2018 tot zijn installatie-performance A Horse riding a Tongue over het grensgebied tussen de onderdrukte en de uitgesproken (innerlijke) stem.
Ook het werk op Prospects, HUM (an/other), gaat over het bewust worden van de energie in het lichaam. Het is een zogenaamde ‘techno-body’ installatie waarin met AI camera’s, paars licht en sonoren, echo’s van de bewegingen van het lichaam worden vertaald in beeld en geluid. Op Prospects kan de bezoeker zelf aan deze installatie deelnemen door een interactief siliconen object op het lichaam te plaatsen. Het activeert geluids- beeld- en licht- fragmenten die samen in een onvoorspelbare volgorde een verhaal creëren en maakt via vibraties dat geluid ook voelbaar. Zo zet Custódio het luisteren naar het eigen lichaam centraal en brengt hij de intrinsieke kracht van het lichaam als communicatie zichtbaar en hoorbaar voor het voetlicht.

Custódio: “It plays with techno-embodied modes of subversion to the colonial and capitalist regimes of inclusion and exclusion of bodies. Through ‘flesh and bone’, the audience’s bodies become the acoustic space. They amplify its sound and resonate to the otherness of its social-political content.”

Tekst: Esther Darley