Prospects 2019

Dóra Benyó

Dóra Benyó, Market Day, 2018

Jaar van toekenning: 2017 Website: dorabenyo.nl Onderdeel van Prospects 2019

Hoe bewegen we samen op deze aardkloot? En door wie of wat worden we gestuurd? Dit zijn vragen die Dóra Benyó (1989) zichzelf stelt. Ze reisde van kinds af aan tussen haar thuislanden Hongarije en Nederland. De zoektocht naar een thuisbasis en het bewegen tussen verschillende plekken hebben haar werk van meet af aan beïnvloed. Zo is De avonturen van Dóra Benyó (2012) een video waarin ze in haar geboortestad Boedapest fysiek aan dingen ging hangen, zoals lantaarnpalen, standbeelden en bomen, als symbool voor het vasthouden van haar wortels.

De afgelopen jaren zette Benyó haar blik van de eeuwige nieuwkomer centraal. Ze kijkt naar houdingen en het gedrag van mensen alsof ze een vreemde diersoort bestudeert. Daarvoor laat ze zich inspireren door een uitspraak van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Wall: “In order to see it, it has to be remade”. Maar waar Wall een setting minutieus reconstrueert, haalt Benyó de handelingen uit hun context en verplaatst ze naar een kale studio. Daar laat ze performers aan de hand van filmbeelden en foto’s handelingen naspelen zoals in One, two (2017) waarin vier performers de houdingen van tentbouwers kopiëren. Het overleg, de misvatting en de reacties op haar aanwijzingen legt ze op video vast waarmee ze automatisch gedrag bestudeert. Daarbij concentreert ze zich op de driehoeksverhouding tussen de performer, het voorbeeld en de camera.

De performance Five Times (2017) is gebaseerd op het Chinees fluisterspel waarbij in het doorgeven van een verhaal veel informatie verloren gaat. Voor Market Day (2018) zette Benyó op een lokale dorpsmarkt in Bulgarije een wit laken op als studio en vroeg de voorbijgangers voor haar te poseren, tussen het winkelen door.

 

Tekst: Esther Darley