Prospects 2021

DAY Collective

Dorota Radzimirska en Yulia Ratman / DAY Collective, Tete-a-Tete, 2020

Jaar van toekenning: 2019 Website: daycollective.com Onderdeel van Prospects 2021

DAY Collective is een kunstenaarsduo dat bestaat uit Dorota Radzimirska (1985) en Yulia Ratman (1988). De kern van hun werk draait om intermenselijke relaties en om de manier waarop de mens zich verhoudt tot zijn omgeving in de hedendaagse maatschappij. Die kenmerkt zich volgens de kunstenaars onder meer door gebrek aan vertrouwen en vervreemding van de natuur. Via performances, sculpturen, video’s, foto’s en tekeningen willen ze gevoelens, intuïties en verbeelding stimuleren en tegelijkertijd aangeleerde handelingen en aannames blootleggen. In hun zoektocht naar nieuwe communicatiemethodes is de grens tussen maker, kijker en het werk zelf vaak diffuus. Een voorbeeld hiervan is de participatieve performance Nomadic Picnic (2019) een maaltijd in volledige stilte waarbij de kunstenaars op een non-verbale manier interacties wilden stimuleren. Daarbij lieten ze gasten bijvoorbeeld gerechten eten van elkaars arm waarmee ze tegelijk de sociale codes rondom persoonlijke ruimte doorbraken. Op Prospects hangen foto’s en teksten over de performance Tête-à-Tête, een intieme en opnieuw non-verbale ontmoeting via huidtekeningen die je zowel online als ter plekke kan ondergaan. In de woorden van DAY Collective: “Let’s get in touch with each other and ourselves and connect beyond confines of identity, language and socio-cultural stereotypes. Let’s Tête-à-Tête”. Vanaf de ‘soft sculptures’ kun je daarnaast de tekeningen bekijken die samen met deze sculpturen onderdeel vormen van The Stories of Matter, door de kunstenaars gemaakt tijdens intuïtieve en meditatieve sessies. ““In this environment, one can contemplate a constant entangled becoming of a matter where ‘environments’ and ‘bodies’ are intra-actively co-created.”