Prospects 2017

Guy Vording

Jaar van toekenning: 2015 Website: www.guyvording.com Onderdeel van Prospects 2017

Vergeten nieuwsartikelen vormen de basis voor de tekeningen en collages van Guy Vording. In oude kranten, tijdschriften en boeken zoekt hij naar foto’s en teksten die vrijwel altijd te maken hebben met gebeurtenissen waarbij de controle verloren gaat. Archiefmateriaal van vliegtuigrampen, branden en aardbevingen ontleedt hij in beelden waarin de mens de macht verloren heeft. De mens wordt zelfs grotendeels uit de beelden geëlimineerd. Onderliggend thema van deze onderwerpkeuze is Vordings fascinatie voor eenzaamheid en afzondering, thema’s die bewust en onbewust altijd deel uit maken van zijn werk. Dat geldt zeker ook voor de serie ‘Black Pages’ (2014-2016) die gedeeltelijk is te zien bij Prospects & Concepts. Het zijn collages die vanuit een persoonlijk motief tot stand zijn gekomen. Ook al houdt Vording de persoonlijke motivatie buiten beeld, het werk en de teksten die er in opdoemen roepen de suggestie op van nostalgie, pijnlijke situaties, misschien zelfs hartzeer. ‘Guests showed up in black’, ‘Results of shopping at the airport’, ‘Zijn leeghoofdige vrouw paste precies bij hem’, zo luiden enkele teksten die in deze serie een rol spelen. Deze tekstfragmenten vond Vording op tijdschriftenpagina’s die hij met zwarte potlood bewerkte totdat vrijwel alleen de door hem geselecteerde teksten nog zichtbaar zijn en de rest van de pagina verdwijnt. (MB)

Guy Vording (1985)
woont/werkt in Amsterdam
Opleiding: HKU Utrecht