Prospects 2019

Hannah Dawn Henderson

Hannah Dawn Henderson, In Search of an Axis,

Jaar van toekenning: 2017 Website: hannahdawnhenderson.net Onderdeel van Prospects 2019

In performances, films en publicaties legt Hannah Dawn Henderson (1991) relaties bloot tussen heden en verleden van de gevolgen van kolonialisme. Zo probeert zij deze geschiedenis in kaart te brengen en kennis over afkomst te duiden. Daarbij stelt ze vooral vragen over identiteit, persoonlijkheid, auteurschap en autoriteit en wil ze momenten aanwijzen waarop taal en stem – zowel letterlijk als figuurlijk –  kwetsbaar is in confrontatie met autoritaire structuren en grenzen.

Tijdens een artist in residency in het Hull History Centre in Oost-Engeland deed Henderson onderzoek dat leidde tot Being, in a State of Erasure (2017) over de sociaal-politieke erfenis die migranten met zich meedragen maar die, door de elkaar opeenvolgende diaspora’s, vaak verloren is gegaan. Een politieke geschiedenis die ze ook zelf in zich draagt. In Hull ontstond ook het werk In Search of an Axis (2017), een choreografie gebaseerd op het idee dat het lichaam verschrikkingen en het onrecht dat het zijn aangedaan in zich opslaat. Slavernij, onderdrukking en mishandeling komen terug in houdingen, gebaren, reacties en taal en worden van generatie op generatie doorgegeven. Al weet je soms niet meer waar bepaalde uitingen vandaan komen. Henderson toont met haar werk het belang van bibliotheken en archieven voor kennis en begrip van de hedendaagse samenleving en haar gebeurtenissen om de geschiedenis beter te kunnen begrijpen.

 

Tekst: Esther Darley