Prospects 2018

Jacob Dwyer

Jaar van toekenning: 2016 Onderdeel van Prospects 2018

Jacob Dwyer (1988) maakt films, video- en audiowerken waarin hij de realiteit benadert met een blik van buitenaf. Hij creëert vervreemdende situaties waarin het gesproken woord zich losweekt van de werkelijkheid in beeld. Het is een manier waarmee Dwyer zijn publiek op het verkeerde been zet en hij het verleidt om zich te vereenzelvigen met de positie van de buitenstaander. Bij Prospects & Concepts toont hij de video Donovan Garcia (2016) waarin verslag wordt gedaan van een natuurtripje door een groepje millennials in de moerassen bij New Orleans. Een stem achter de camera geeft commentaar en suggereert daarbij dat er buiten beeld nog iemand aanwezig is, Donovan Garcia. Maar bestaat deze persoon eigenlijk wel of is zijn (fictieve) aanwezigheid een middel om boven het alledaagse uit te stijgen? Dwyer maakte dit werk tijdens een artist in residence-periode bij Deltaworkers in New Orleans. Een tweede werk dat hij presenteert is de geluidsinstallatie ‘Keith’s Arcadia’ (2017). Een man bevindt zich in de warmtestralen achter de glazen schuifdeuren van winkelcentrum Arcadia in Londen. Buiten zijn de straatrellen van 2011 gaande. Terwijl de menigte oprukt, gebruikt de man de reflectie in de winkelruit om terug te blikken en zich de winkels voor te stellen als het mythische Arcadië, een utopisch landschap waarin hij zich kan terugtrekken uit het geweld op straat. (MB)