Prospects 2018

Jessica van Deursen

Jaar van toekenning: 2016 Onderdeel van Prospects 2018

Jessica van Deursen (1989) is een performancekunstenaar die de grenzen van de beeldende kunst opzoekt. Niet alleen tart zij de grens tussen kunst en haar dagelijks leven, ook test zij haar eigen mentale en fysieke grenzen. Daarbij stelt zij zichzelf de vraag hoe zij controle kan houden over haar levensloop, in hoeverre anderen daar invloed op hebben en welke rol daarin is weggelegd voor de kunst. Van Deursen ziet haar kunst als de documentatie van haar ontwikkeling als menselijk wezen. In performances confronteert zij haar publiek met rituele of interactieve handelingen waarmee zij ook de beschouwers wil laten reflecteren op hun eigen gedrag, gedachten en gevoelens. Zo maakte zij voor haar eerdere performance Angst (2017) een levenskalender met het aantal resterende dagen dat zij naar verwachting nog te leven heeft. Voor Prospects & Concepts ontwikkelt Van Deursen de performance All for Art. In een hospitaalsetting, vastgeketend aan een infuus, beschrijft zij de lakens op haar bed met overwegingen en twijfels die haar bezighouden. Wat is het haar waard om de ‘offers’ te brengen die zij heeft gebracht en nog altijd brengt om kunst te kunnen maken? De tientallen bijbanen, het knokken om een droom waar te maken. Hoe hoog mag de prijs zijn die je betaalt, zonder dat het eindresultaat wordt bezoedeld? Tijdens de performance ontvouwt zich zo een openbaar dagboek waarin de bezoekers mee kunnen lezen en waarmee zij een nieuw hoofdstuk toevoegt aan haar pogingen haar leven om te zetten in kunst. (MB)