Prospects 2019

Jochem van Laarhoven

De Vrouw, Orkater / Lars Doberman,

Jaar van toekenning: 2017 Website: jochemvanlaarhoven.com Onderdeel van Prospects 2019

Voorafgaand aan de kunstacademie St. Joost in Breda volgde Jochem van Laarhoven (1988) een technische opleiding fotografie. Hoewel zijn interdisciplinaire werk uiteenloopt van installaties tot theaterensceneringen en van film tot publicaties, blijft het onderzoek naar het medium fotografie zijn vertrekpunt. Hij richt zich op de fotografie in relatie tot de moderne (kunst)geschiedenis. Hij maakt beeldverhalen door via suggestieve beeldrijm onderwerpen aan elkaar te koppelen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben zoals Untitled (2013). Van Laarhoven verbindt zich sinds 2015 aan theatercollectief Lars Doberman dat voorstellingen maakt bij het gezelschap Orkater. Daar is hij bij alle aspecten van het maken van de voorstelling artistiek betrokken. “De dramaturgische rol die ik heb binnen het theatercollectief heeft zijn pendant in mijn kunstenaarschap.”

Op Prospects & Concepts toont Van Laarhoven het eindbeeld dat hij samen met beeldend kunstenaar Bas van den Hurk en de acteurs van Lars Doberman ontwikkelde voor de voorstelling ‘De Vrouw’ (2018). De georganiseerde chaos van dunne gekleurde papiervellen in deze opstelling herinnert aan de beeldtaal van kunstenaar Joëlle Tuerlinckx. Tijdens de uitloop van het stuk – met de absurdistische centrale vraag: ‘Wat is eigenlijk een vrouw?’ – fungeerde dit toneelbeeld als tentoonstelling en kon het publiek deze opgebouwde fragile constructie bekijken als residu. In deze nieuwe opstelling in de industriële hal van de Van Nellefabriek wil Van Laarhoven onderzoeken hoe de elementen uit de scenografie zich gedragen in deze groepstentoonstelling, hoe het beeld werkt als autonome installatie en hoe de formele aspecten zich verhouden buiten de tijdgebonden uitvoering van het theaterstuk.

 

Tekst: Esther Darley