Prospects 2017

Katinka van Gorkum

Jaar van toekenning: 2015 Website: www.katinkavangorkum.com Onderdeel van Prospects 2017

In het werk van Katinka van Gorkum staat het idee van het huis centraal. Binnen het privé domein zoekt zij toenadering tot haar omgeving en die van de toeschouwer. Daarbij is ook haar eigen identiteit onderwerp van onderzoek in een poging te ontsnappen aan een te onwrikbaar zelfbewustzijn en vastomlijnd wereldbeeld. In de korte documentaire ‘To be…Polly D.’ (2016)  fictionaliseert Van Gorkum bijvoorbeeld een autobiografische verhaallijn rondom het alter ego Polly D. Twee andere alter ego’s uiten hun ideeën en opvattingen over het personage Polly: Zuster van der Gaag als haar toegewijde verpleegster en K. van Gorkum als Polly’s complete tegenpool; een meer rigide en gepolijste versie van Katinka van Gorkum.

Het nieuwe werk ‘And I’m standing on the edge of some crazy cliff’ (2016) gaat over de angst om dakloos te worden, iets wat iedereen kan overkomen. De dingen waaraan we onze zekerheid ontlenen kunnen in een oogwenk veranderen, zowel in positieve als in negatieve zin. De installatie bestaat uit de resten van Van Gorkums eerdere werken, waaronder ‘Talk Show’ (2015), waarvoor ze foto’s van haar ouderlijk huis op textiel printte en ‘Monkey – The Omniscient’ (2012), een werk over instinct en illusie. Net als in het dierenrijk hebben mensen de neiging om hun territorium af te bakenen. Zoals daklozen zich op straat vastklampen aan de bagage die zij met zich meezeulen, zo recycleert Van Gorkum het materiaal waarmee ze ooit haar dromen vormgaf nu om haar nachtmerrie te verbeelden. (SH)

Katinka van Gorkum (1988)
woont/werkt in Brussel
opleiding: KABK