Prospects 2016

Kim David Bots

Jaar van toekenning: 2014 Website: kimdavidbots.com Onderdeel van Prospects 2016

Noor Mertens: Waar ben je op dit moment mee bezig?

Kim David Bots: Ik werk momenteel aan veel verschillende dingen tegelijkertijd, waaronder schilderijen, tekeningen, collages, verhalen en een boek. Ongeveer een jaar geleden ben ik binnen mijn schilderwerk op een heel andere manier gaan werken, wat veel invloed heeft gehad op hoe ik naar de rest van m’n praktijk ben gaan kijken. Destijds besloot ik dat mijn voorheen narratieve benadering van schilderen eigenlijk niet meer houdbaar was. Ik gebruikte vaak een concreet verhaal als uitgangspunt, waarbinnen elk schilderij vervolgens een specifieke plek innam. Ik realiseerde me dat ik daardoor een bepaalde ruimte binnen mijn werk begon te missen. Het interessante van een schilderij is juist dat het naar veel dingen tegelijkertijd kan verwijzen, dat het veel associaties kan oproepen en daarmee continu in beweging is. Ik ben toen als het ware opnieuw begonnen, met het idee dat ik veel meer moest toelaten. Ik werk sindsdien – naast schilderijen op verschillende formaten – doorlopend aan werken met als standaardafmetingen 60 bij 40 cm. Binnen deze ‘serie’ heb ik de ruimte om op een notitieachtige wijze ideeën neer te zetten en uit te proberen. Tekenen, schetsen en ideeën opschrijven is een belangrijk onderdeel van mijn werk en deze serie geeft mij de mogelijkheid dit direct in de vorm van een schilderij te doen en zo een bepaalde taal verder te ontwikkelen. Ik wil het directe van een schets kunnen behouden om te voorkomen dat een schilderij te bedacht aanvoelt. Het narratieve speelt nog steeds een belangrijke rol in mijn werk, maar binnen het schilderen richt ik me nu op het ontwikkelen van een taal. Elementen of schilderijen zelf kunnen daarbinnen fungeren als woorden of zinnen, die samen een persoonlijke logica laten zien. Ergens zou ik graag willen dat mijn werk de structuur van een goede grap heeft. Niet dat het grapjes zijn of dat het grappig moet zijn, maar dat ze zoals goede zinnen of grappen direct binnenkomen en vervolgens doorwerken in je hoofd. Dat ze blijven hangen, rondcirkelen en af en toe weer de kop opsteken. Ik denk dat ik daarom zoek naar zo’n directe beeldtaal. Iets wat zich voordoet als niets meer dan het is.

Noor Mertens: Kan je meer vertellen over datgene wat je laat zien tijdens Prospects & Concepts?

Kim David Bots: Ik laat in ieder geval een aantal schilderijen zien uit de serie van 60 x 40 cm. Daarnaast toon ik een wat groter schilderij en ander materiaal. Het is een combinatie tussen werken die er al waren en werk dat ik speciaal voor deze gelegenheid gemaakt heb. Tijdens het opbouwen moet nog maar blijken of alles werkt zoals ik het bedacht heb.

Fragment uit Prospects & Concepts 2016, een uitgave van het Mondriaan Fonds. Interview: Noor Mertens.

Kim David Bots (1988, Amsterdam) woont en werkt in Amsterdam.