Prospects 2018

Marjet Zwaans

Jaar van toekenning: 2016 Onderdeel van Prospects 2018

Marjet Zwaans (1988) zoekt naar een omgangsvorm met onze complexe en meer abstracter wordende werkelijkheid. In deze omgeving, die ogenschijnlijk steeds transparanter lijkt te worden, ontstaat herhaaldelijk een situatie die nog maar nauwelijks is te overzien.

Om complexiteit te begrijpen, voelt zij de behoefte om zowel te vereenvoudigen en te reduceren als om boven bestaande grenzen en structuren uit te stijgen. Abstractie als methode herkent zij uit haar academische achtergrond in economie, waarin een model wordt gebruikt voor de selectie van en de reflectie op informatie. Abstractie wordt hierbij ingezet als middel voor beslissingsprocessen. De manier waarop ‘to abstract’ in A Hacker Manifesto wordt beschreven, spreekt haar nu meer aan: To abstract is to construct a plane upon which otherwise different and unrelated matters may be brought into many possible relations (…) to manifest the manifold (McKenzie Wark, Hacker Manifesto, 2004). Vrij vertaald gaat het om het abstraheren door een vlak te construeren waarin ogenschijnlijk niet-gerelateerde zaken in vele mogelijke verbanden kunnen worden gebracht (…) om het veelvoudige te manifesteren.

Voor Prospects & Concepts reflecteert Zwaans op ontwikkelingen in blockchain-technologie en een nieuw theoretisch model genaamd Doughnut Economics. In relatie tot haar installatie voor Prospects & Concepts initieert zij een spel; een situatie waarin spelers via associaties informatie uitwisselen en verbanden leggen tussen verschillende kennisgebieden. (SH)