Prospects 2023

Mattia Papp

Mattia Papp, Atlantis Shrine N1, 2021. 160 x 80 x 5 cm.

Jaar van toekenning: 2021 Website: mattiapapp.com/ATLANTIS Onderdeel van Prospects 2023

Met een Hongaars Joodse vader en Italiaans katholieke moeder groeide Mattia Papp (1993) op in een omgeving waar voortdurend geloofssystemen en tradities werden bevraagd. Daarnaast werd hij van jongs af aan gegrepen door het visuele spektakel en theater om zich heen in zijn geboortestad Florence. Dit inspireert de kunstenaar tot de dag van vandaag. Tegenwoordig schept Papp namelijk zelf hele werelden gebaseerd op klassieke voorstellingen en mythologische verhalen. Met een beeldtaal die refereert naar de Renaissance en de Barok gaat Papp de nieuwe mythes van de wereld te lijf. Hij maakt multimedia-installaties met schilderijen, digitale tekeningen en video’s waarin vaak een duidelijke verhaallijn te ontdekken is.

Zo ook bij het project dat Papp op Prospects presenteert. Een metalen rek (geïnspireerd op de presentatiewijze van Het Depot van Museum Boijmans van Beuningen) herbergt een groot aantal werken die de kunstenaar presenteert als relikwieën afkomstig uit Atlantis. Met zijn alterego Björn Gustavsson schept de kunstenaar via deze objecten een eigen theater van magisch realisme. Het publiek wordt uitgenodigd een fictieve wereld binnen te stappen waarbinnen alle objecten naar elkaar verwijzen en samen een geloofssysteem in stand houden. Hiermee stelt Papp de rol van kunst ter discussie als een verbeelding van de werkelijkheid. In hoeverre zijn hedendaagse verbeeldingen van Atlantis vergelijkbaar met Bijbelse voorstellingen uit de Renaissance? Imaginaire werelden zijn van alle tijden, maar wat heb je nodig om het theater in stand te houden?

Tekst: Milo Vermeire