Prospects 2020

Maud van den Beuken

Maud van den Beuken, Kaveri rivier, Tamil Nadu India, 2017, onderzoeksfoto voor sculptuur One to One (Mississippi River), 2017-2020

Jaar van toekenning: 2018 Website: maudvandenbeuken.nl Onderdeel van Prospects 2020

Kunnen we het landschap als volume opslaan en conserveren? Maud van den Beuken (1993) stelt de vraag niet alleen, ze meet, scant en definieert het landschap als een soort veldwerker om er grip op te krijgen. Daarbij werkt ze vaak samen met wetenschappers. Ondanks het feit dat haar vragen binnen de natuurwetenschap niet direct functioneel zijn, tonen ze een nieuw perspectief op de kaders van de wetenschap zelf. Zo ontwikkelde ze voor Mapping the Sky (2018) samen met een cartograaf een nieuw coördinatenstelsel om in plaats van het land, de lucht in kaart te brengen.

De basis voor haar nieuwste werk One to One (Mississippi River) legde ze tijdens een wandeling langs de rivierbedding van de Kaveri, de belangrijkste rivier van Zuid-India die voor het grootste gedeelte van het jaar droog ligt. Dit riep vragen op over de conservering van de rivier, en wat de rivierbedding als lege ruimte nog betekent.

Aan precies de andere kant van de aardbol, op dezelfde breedtegraad, stroomt de Mississippi die in verhouding tot zijn bedding juist kampt met teveel water. Samen met een medewerker van baggerbedrijf Van Oord vloog Van den Beuken naar de bron van de Mississippi in Minnesota, om deze middels sonar-technologie 3D in te scannen. In Nederland freesde ze voor One to One (Mississippi River) de scan uit op ware grootte. Alsof ze de rivier letterlijk heeft opgepakt en meegenomen, om het als een op zichzelf staande vorm te gaan begrijpen.

Met dank aan: Van Oord, R2Sonic, Fugro Marinestar, Pia van den Beuken, Fonds Kwadraat

Tekst: Esther Darley