Prospects 2016

Meinke ten Have

Jaar van toekenning: 2014 Website: meinketenhave.com Onderdeel van Prospects 2016

Noor Mertens: Waar richt je je binnen je autonome werk op?

Meinke ten Have: Ik ben op zoek naar beelden die veel insinueren maar eigenlijk weinig uitleggen, dat gegeven vind ik erg interessant en dat is een belangrijke leidraad in mijn werk. In Waargebeurd, een vroeger werk, heb ik me vooral gefocust op het manipulatieve en misleidende karakter van een foto. Hierbij heb ik veel gekeken naar occulte fotografie, omdat dit voor mij de ultieme manier was om te kijken hoe foto’s worden gebruikt als bewijsmateriaal van iets wat niet is gebeurd: alles wat de foto verklaart, blijft hierin altijd buiten beeld. Dit resulteert vaak in amateuristische snapshots met weinig gevoel voor esthetiek. In mijn werk streef ik hier ook naar. Zodoende blijft de toeschouwer alleen over met de elementen in de foto die refereren aan iets herkenbaars.

Noor Mertens: Wat laat je zien tijdens Prospects & Concepts?

Meinke ten Have: Foto’s lijken altijd te worden gemaakt om door anderen bekeken te worden. Daarom zijn ze zelden realistisch. Ik laat werk zien dat gebaseerd is op foto’s die ik heb verzameld van situaties die juist om onduidelijke reden zijn gemaakt. Ik heb getracht om zelf een situatie te laten ontstaan die insinueert dat er iets plaats zal gaan vinden. Zonder de registratie van mijn eigen ‘event’ was al mijn inspanning voor niets geweest. Aan de andere kant zijn de foto’s die ik ervan heb gemaakt tamelijk overbodig omdat het een registratie is van een ‘event’ dat niet heeft plaatsgevonden.

Fragment uit Prospects & Concepts 2016, een uitgave van het Mondriaan Fonds. Interview: Noor Mertens.

Meinke ten Have (1988, Zutphen) woont en werkt in Amsterdam.