Prospects 2019

Mihai Gui

Mihai Gui, Grotesque Interchageable Figureheads, 2017, video 5:31 min, found footage

Jaar van toekenning: 2017 Website: mgui.xyz Onderdeel van Prospects 2019

De Roemeense Mihai Gui (1989) die zich op de academie in Boekarest specialiseerde in fotografie, maakt werk over de relatie tussen kunst en maatschappij. Sinds zijn master aan de St. Joost in Breda gaat het hem niet meer alleen over het uitlichten of bewust maken van bepaalde maatschappelijke thema’s, maar wil hij via zijn werk daadwerkelijk maatschappelijke veranderingen teweegbrengen. Hij wil kunst maken die een dialoog tot stand brengt, discussie uitlokt en oproept tot actie. Daarbij zoekt hij naar een niet fysieke vorm waarmee hij zich kan onttrekken aan de kapitalistische kunstmarkt, zoals performance.

I hate you all welcome!/Ik heet jullie allen welkom (2016) is de titel van het project waarmee Gui afstudeerde aan de St. Joost. Daarvoor schreef hij een lesprogramma Nederlands voor allochtonen waarbij hij zijn lesstof baseerde op politieke haatspeeches. In een sterk ingekorte videoregistratie, met Gui zelf als proefpersoon, is te zien hoe dat werkt. Onder begeleiding van een taaldocent die hem bloedserieus dicteezinnen voorleest als ‘vluchtelingen zijn testosteronbommen’ en hem ondertussen liefdevol wijst op de betekenis, de uitspraak en de juiste klemtoon, wordt de leerling op een pijnlijk directe manier geconfronteerd met uitspraken over vreemdelingenhaat die hemzelf als allochtoon aangaan.

Op dit moment onderzoekt Gui hoe hij het lesprogramma kan inzetten in bijvoorbeeld asielzoekerscentra en talencentra. Bij Prospects & Concepts toont Gui een video waarin hij een vergelijkbaar project uitvoert in een klaslokaal met mensen uit verschillende landen. Daarbij is meer ruimte voor de dialoog die hierbij ontstaat en mensen worden uitgenodigd zich te verhouden tot een discours waar zij zelf deel van uitmaken.

 

Tekst: Esther Darley