Prospects 2020

Nina van de Ven

Nina van de Ven, Love island, 2019, pastel, houtskool, 50 x 70 cm

Jaar van toekenning: 2018 Website: ninavandeven.com Onderdeel van Prospects 2020

Nina van de Ven (1988) wordt gefascineerd door symboliek. Ze onderzoekt hoe symboliek in verschillende tijden en culturen wordt gebruikt als communicatiemiddel. Daarbij richt ze zich op uiteenlopende groeperingen. Zo kijkt ze naar de manier waarop religieuze, politieke, etnische minderheden zich uitdrukken ten overstaan van de mainstream of de macht. Of andersom, hoe machthebbers zich tegenover groepen in de marge of de massa manifesteren. Maar ze zoekt ook naar symbolen die door buitenstaanders niet worden verstaan. In haar tekeningen brengt ze alles samen. Zo ontstaan er vaak nieuwe verhalen in een bijna decoratief en grafisch patroon. Dat geldt ook voor haar serie tekeningen Love Island (2019) die ontstond vanuit een fascinatie voor datingprogramma’s als Temptation Island en Ex on the beach. De tropische setting, de ordinaire aard en de traditionele man-vrouwverhoudingen in deze bedrieglijke realiteit inspireerden haar tot een serie karakters met maskers (als metafoor voor de ultieme nepwereld) die ook haar interesse voor etnografie laten zien. Door op een vrije manier te associëren verbindt Van de Ven deze figuren met historische verhalen, lokale gewoontes en gebruiken en archeologische objecten. Ook haar recente verblijf in een recidency in Schotland liet zijn sporen na. Zo verbindt ze de traditionele Schotse worst Haggis – van schapenhart, long en lever – met een Egyptisch masker vanwege het Egyptische gebruik die ingewanden in aparte potjes mee te geven in het graf. Het portret van de 18e-eeuwse Schotse dichter Robert Burnes is een verwijzing naar diens gedicht over deze Schotse worst. Zo ontstaan er telkens nieuwe beelden met vervreemdende en raadselachtige betekenissen waarop veel te kijken en te herkennen is maar die door iedereen op een eigen manier geïnterpreteerd kunnen worden.

Tekst: Esther Darley