Prospects 2016

Ran Zhang

Jaar van toekenning: 2014 Website: ranzh.com Onderdeel van Prospects 2016

Noor Mertens: het werk Natritine gaze dat je op Prospects & Concepts laat zien, lijkt alle elementen te bevatten die in jouw werk belangrijk zijn: het demonteren van het beeld, reflectie op de kenmerken en beperkingen van beelden en hoe deze zaken door de kijker wordt waargenomen. Kun je wat meer vertellen over waar je werk over gaat?

Ran Zhang: Mijn werk is een onderzoek naar hoe het beeld functioneert als een medium dat vorm geeft aan onze waarneming. Ik ben ervan overtuigd dat een beeld een kwestie is van selectie en setting. Ik probeer in mijn werk een enigszins neutraal standpunt te creëren, alles wat in een beeld van belang is in evenwicht te brengen: we zien op hetzelfde moment de gesuggereerde immateriële inhoud en het fysieke platte oppervlak; we zien ons vermogen om beelden te herkennen weerspiegeld in de gedaantes van kleuren en vormen, en tegelijkertijd ook de bevestiging van hoe het beeld tot stand is gekomen. In dit specifieke werk wilde ik alledaagse voorwerpen afbeelden die voor iedereen vertrouwd zijn. Daarnaast wilde ik voor dit werk alle drie de basistechnieken om beelden te maken gebruiken, namelijk digitaal printen, traditioneel afdrukken en schilderen.

Noor Mertens: Waarom wilde je die verschillende technieken in één werk gebruiken?

Ran Zhang: Omdat je, wanneer je naar het werk kijkt, het idee krijgt dat je verdwaald raakt in je eigen herkenning van vormen en objecten. Dan wordt het heel abstract. Je vergeet dat je naar een afbeelding kijkt en niet naar een object. Je kunt dingen herkennen als je wilt, je kunt bijvoorbeeld een komijnzaadje ontdekken. Maar in werkelijkheid kijk je naar een afbeelding. De drie verschillende media zorgen ervoor dat je ogen heen en weer gaan tussen de verschillen en je beseft dat het werk op een andere manier is gemaakt, technisch en als beeld. Dat zet je aan het denken over waar je nu eigenlijk naar kijkt. Het werk gaat over het medium, maar het medium fungeert hier als geheugensteuntje. Het moet het publiek eraan herinneren dat je naar een beeld kijkt en niet naar het ding zelf.

Fragment uit Prospects & Concepts 2016, een uitgave van het Mondriaan Fonds. Interview: Noor Mertens.

Rhan Zhang (1981, Tianjin, China) woont en werkt in Amsterdam.