Prospects 2017

Rosa Sijben

Jaar van toekenning: 2015 Website: www.rosasijben.nl Onderdeel van Prospects 2017

Rosa Sijbens werk is doorgaans een combinatie van performance en sculptuur en/of installatie. Inhoudelijk onderzoekt ze de sociale en esthetische dimensies rondom objecten en heroverweegt hun aard en bedoeling. De belangrijkste vragen die ze zich hierbij stelt zijn: Tot op welke hoogte wordt de manier waarop wij objecten waarnemen bepaald door de fysieke en mentale context waarin ze zich bevinden? Kan dit een object veranderen in kunst? Is dat wat een object betekent, eigenlijk wel intrinsiek aan het object zelf? En kan het andersom zo zijn dat het vóórkomen van een object juist het initiatief neemt, en de situatie om zich heen beïnvloedt? Met die vragen in haar achterhoofd presenteert Sijben haar werk vaak buiten de vertrouwde expositie-context om het aan een uitdaging te onderwerpen.

Tijdens Prospects & Concepts presenteert Sijben twee performances en een publicatie. ‘Sculpture Luggage’ is een performance waarvoor ze een massief balsa-houten object maakte dat aan de vereisten voor handbagage van bijna alle vliegmaatschappijen voldoet, en waarmee ze ook daadwerkelijk een vliegreis gemaakt heeft.

‘A sculpture like you and me’ (2016) is een samenwerking met medisch ethicus Sarah Boers. Hun praktijken ontmoeten elkaar in een gemeenschappelijke fascinatie voor de ambiguïteit en hybriditeit van objecten, de uitwisselbare rol van object en subject, en het ter discussie stellen van de relatie tussen personen en objecten. ‘A sculpture like you and me’ is het resultaat van Sijbens en Boers’ gemeenschappelijke onderzoek van deze fenomenen. Het project bestaat uit twee onafhankelijke maar elkaar aanvullende delen: een performance en een publicatie, beide te zien tijdens Prospects & Concepts. (SH)

Rosa Sijben (1988)
woont/werkt in Amsterdam
opleiding: Gerrit Rietveld Academie; SOMA, Mexico