Prospects 2018

Sam Weerdmeester

Jaar van toekenning: 2016 Website: www.samweerdmeester.nl Onderdeel van Prospects 2018

De focus van het werk van Sam Weerdmeester (1984) ligt op documentairefotografie. Hoewel hij doorgaans rondom een specifiek onderwerp werkt, is het performatieve aspect in zijn ogen belangrijker dan het documentaire, het nihilistische dan het idealistische en het conceptuele dan het waarachtige. Tijdens Prospects & Concepts presenteert hij drie publicaties die hij in de afgelopen periode realiseerde. De publicatie ‘Participating Companies’ presenteert de ingangspartijen en bedrijfsinformatie van veertig Belgische bedrijven die betrokken waren bij een tentoonstelling getiteld ‘Re-art2’. Ontworpen als een notitieblok bevindt het boek zich ergens tussen een kunstenaarsboek en een relatiegeschenk. ‘Controversy’ werd gemaakt in samenwerking met Max Pinckers en gaat over de polemiek rond de ethische geloofwaardigheid van de fotojournalistiek, in relatie tot de locatie waar Robert Capa zijn beroemde foto van de vallende soldaat heeft gemaakt. Het werk baseert zich hiertoe op een recente studie van professor J.M. Susperregui. Verandert uiteindelijk de betekenis van een fotografisch icoon als gevolg van een wetenschappelijke ontmaskering, of stijgt de relevantie ervan uit boven de authenticiteit? ‘Score’ komt voort uit het project ‘Kamers’, waarvoor Weerdmeester de rol aannam van een student, en een groot aantal studentenkamers in België fotografeerde tijdens de bezichtigingen die hij deed naar aanleiding van advertenties waarin kamers te huur werden aangeboden. ‘Score’ is een fotoloze versie van dit project, bestaande uit een vouwvel waarop een schematische weergave van de sequentie waarin alle foto’s van ‘Kamers’ werden gemaakt. De fotonummers kunnen worden ingevoerd op zijn website waar ze het corresponderende beeld oproepen. (SH)