Prospects 2018

Stefan Cammeraat

Jaar van toekenning: 2016 Onderdeel van Prospects 2018

Stefan Cammeraat (1993) heeft een overzichtstentoonstelling gemaakt met twee oudere installaties. Beide werken zijn gebaseerd op kunsthistorische werken en periodes en reflecteren op onze omgang met geschiedenis. Voor elk werk heeft hij een passende locatie gezocht. ‘Futurists without prospects’ is te zien bij Style & Auto, een automuseum in Joure. ‘Exercises in dischronology’ staat bij Letterpress, een typografiewerkplaats in Amsterdam. Deze locaties zijn geselecteerd op basis van een conceptuele link met de werken. Bovendien verwacht Cammeraat dat ze gaan functioneren als een sculpturale keuze binnen de verschillende projecten. In de context van een automuseum en een typografiewerkplaats worden de werken niet alleen beschouwd vanuit een kunsthistorisch perspectief, maar zijn zij ook verbonden aan het dagelijks leven. Cammeraat verwijst hiermee naar de Modernistische wens om de grens tussen kunst en het dagelijkse leven te doorbreken. Op videoschermen bij Prospects & Concepts is te zien hoe de installaties op hun tijdelijke locaties staan opgesteld. Cammeraat heeft de videoschermen verwerkt in traditionele museumdisplays als verwijzing naar de manier waarop musea informatie verstrekken over verschillende culturen, tijdsperiodes of stukken. Het contrast tussen de niet-museale plaatsing van de werken en de presentatie daarvan binnen Prospects & Concepts bevraagt de rol van het moderne kunstmuseum. Als een groot deel van het Modernisme zich wil loszingen van de scheiding tussen kunst en het dagelijkse leven, wat betekent het dan dat juist deze werken worden tentoongesteld als relikwieën van een vergane tijd, op een locatie die zich meer dan welke plek ook kan afzonderen van dagelijkse bekommeringen? (MB)