Prospects 2016

Tanja Engelberts

Jaar van toekenning: 2014 Website: tanjaengelberts.eu Onderdeel van Prospects 2016

Noor Mertens: Kan je iets vertellen over jouw manier van werken?

Tanja Engelberts: Ik houd van het ontdekken van plekken en het kijken hoe bepaalde plekken functioneren. Mijn fascinaties leg ik vast door te fotograferen en soms film ik ook. In mijn studio komen deze plaatsen en ruimtes samen waarbij ik probeer terug te halen wat deze plekken betekenen, waar ze uit bestaan. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de status van beeld en de materialiteit ervan. Tegenwoordig zien we beelden voornamelijk digitaal, op schermen. Wat gebeurt er wanneer je een beeld op een ander materiaal print?

Noor Mertens: Hoe sluit dat aan bij het werk dat je tijdens Prospects & Concepts laat zien?

Tanja Engelberts: De negentiende eeuw gevuld met haar noviteiten als optica en het ontstaan van de vrijetijdsindustrie zijn onderwerpen die terugkomen in mijn denken. Zijn romantische noties zoals escapisme nog te vinden in een wereld waar ons landschap constant onderhevig is aan economisch gewin?
Ik moet hierbij denken aan de publicatie Suspensions of perception van Jonathan Crary. Hij beschrijft hierin de blik van de mens voorafgaand aan de industriële revolutie. De boer kende elk aspect van het land, hij zag de seizoenen en wist wat hij moest doen. Zijn blik was breed. Crary’s aanname is dat onze blik door de industrialisatie steeds nauwer is geworden. We hebben geleerd steeds meer te filteren en minder om te kijken. Dat zijn interessante aannames die binnen fotografie heel belangrijk zijn. Je kadert altijd in, je probeert iemand te gidsen met jouw blik. Het is iets dat mij beweegt, hoe laat je de kijker de verschillende facetten van zo’n weids landschap als bijvoorbeeld dat van Wyoming zien? Wyoming, waar de foto’s zijn gemaakt voor Bozeman’s curse, het werk dat ik tijdens Prospects & Concepts laat zien, is een plek van transitie. Eerst werd het bevolkt door inheemse nomaden, vervolgens kwamen de kolonisten op zoek naar goud en welvaart, gevolgd door bedrijven op zoek naar andere kostbare grondstoffen. Toen de mijnen niets meer produceerden, vond men olie en nu wordt er door middel van ‘fracking’ nog dieper gezocht naar de rijkdom van het land.

Fragment uit Prospects & Concepts 2016, een uitgave van het Mondriaan Fonds. Interview: Noor Mertens.

Tanja Engelberts (1987, Deventer) woont en werkt in Den Haag.