Prospects 2020

Wouter van der Laan

Wouter van der Laan, Nest #1 (Green Room), 2017, installatie, gemengde technieken, variabele maten

Jaar van toekenning: 2018 Website: woutervanderlaan.com Onderdeel van Prospects 2020

Wouter van der Laan (1993) houdt van verwarring. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop objecten zich ‘gedragen’ in nieuwe samenstellingen. Uitgangspunt daarbij is het principe dat de vorm en identiteit van een object bepaald en beïnvloed worden door de telkens wisselende omgeving waar Van der Laan zich met zijn werk in bevindt. De nieuwe inzichten, materialen en technieken die hij in zo’n omgeving opdoet, kunnen de koers van zijn werk wijzigen. Soms gaat hij hierbij heel ver. Zo verhuisde hij voor zijn nomadische installatie Nest de gehele inhoud van zijn studio naar verschillende locaties om daar opnieuw op te bouwen en met nieuwe materialen en voorwerpen te verbinden. Van der Laan: “Elke ruimte en omgeving openbaarde zich als een nieuw veld aan mogelijkheden waarin dat wat was meegenomen – mijn werk, mijn archief, mijn materiaal, mijn routine – opnieuw kon worden onderhandeld en opgebouwd in relatie tot wat ik ter plekke aantrof.” Omdat er in de transities tussen de locaties telkens dingen veranderden, maakte hij van elke nieuwe opstelling een schilderij dat weer een plek kreeg in de volgende opstelling; een soort Droste-effect dat op verschillende manieren terugkeert in zijn werk. De installatie voor Prospects & Concepts is daarop een vervolg. Op een patchworkachtig kleed van gerecyclede stoffen – Van der Laan heeft het afgelopen jaar onder meer gewerkt met textiel – staat een provisorische constructie, waaraan en -in hij diverse schilderijen, beelden en materialen uit zijn archief heeft uitgestald. Waar Nest vooral draaide om het verzamelen en organiseren van materialen, zijn deze materialen inmiddels verwerkt en omgevormd naar geheel nieuwe bestaansvormen. Daarbij ligt de nadruk op de verrijkende kracht van verkenning, verwarring, twijfel en herziening waardoor hij voortdurend alle mogelijkheden open houdt.

Tekst: Esther Darley