Samenwerkingsprojecten

2016
Centrum Sprekende Geschiedenis
Aanvrager: Museum TwentseWelle
Deelnemende partijen: Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie

In Nederland zijn vele initiatieven geweest op het gebied van oral history, zowel op het gebied van migratie als andere terreinen. Dat waren meestal ad hoc initiatieven die weinig bekendheid genoten en niet op een duurzame manier werden opgeslagen. Op basis van die ervaringen – met name in het project Ongekend Bijzonder – is het plan ontstaan om een Nederlands Oral History Centrum te ontwikkelen met de werktitel Centrum Sprekende Geschiedenis. Het voorlopig doel is: het leveren van een actieve bijdrage aan het verzamelen, bewaren, toegankelijk maken en presenteren van oral history materiaal rond uiteenlopende thema’s en groepen. Om de stap van plan naar uitvoering te kunnen zetten, ontving Museum TwentseWelle een Bijdrage Samenwerking Musea voor een haalbaarheidsstudie.

Thema’s: publieksbereik, zichtbaarheid, wetenschap
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 15.000

website