Samenwerkingsprojecten

Dutch Jewellery Platform Dutch Jewellery Platform

2018
Dutch Jewellery Platform
Aanvrager: Museum Arnhem, Arnhem
Deelnemende partijen: CODA Museum Apeldoorn, Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, Centraal Museum Utrecht en TextielMuseum Tilburg

Museum Arnhem ontving een bijdrage voor het verbeteren van een online platform voor sieraden, een samenwerking met CODA Museum Apeldoorn, Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, Centraal Museum Utrecht en TextielMuseum Tilburg.

Vanaf 2010 hebben een aantal musea de krachten gebundeld rond hun sieradencollectie om kennis en ervaring te delen. In 2015 nam dit netwerk het initiatief tot het Dutch Jewellery Platform (DJP), een online platform waarmee de musea het moderne auteurssieraad onder de aandacht wilden brengen. Het plan is om het platform aan te passen naar huidige wensen en het te laten aansluiten bij het platform Modemuze, met behoud van de eigen identiteit. Het platform zal actief worden ingezet bij reeds bestaande samenwerkingen met universiteiten en kunstacademies.

De samenwerking raakt aan de museale thema’s publieksbereik, zichtbaarheid, digitale mogelijkheden, collectiebeleid.

Thema’s: publieksbereik, zichtbaarheid, digitale mogelijkheden, collectiebeleid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 12.500

website