Samenwerkingsprojecten

Rapport een klas apart Rapport een klas apart

2016
Een klas apart 2, op zoek naar de balans
Aanvrager: Landelijk Contact van Museumconsulenten
Deelnemende partijen: Landelijk Contact van Museumconsulenten, Reddingsmuseum Dorus Rijkers, Tropenmuseum & Tropenmuseum Junior, Museum Volkenkunde, Afrika Museum, Museum Klok en Peel

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) initieert projecten die ertoe moeten leiden dat musea toegankelijker worden voor mensen die deze musea nu nog niet bezoeken. Een van uitdagingen waar musea voor staan, zijn steeds grotere en cultureel diversere schoolklassen. In vervolg op een vooronderzoek, ook gefinancierd uit de samenwerkingsregeling, wil het LCM het zogenaamde balansmodel verder uitwerken. Dat model komt voort uit de zorgsector en is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Zorg & Welzijn tegenwoordig het Nederlands Jeugdinstituut en wordt nu toegepast in de culturele sector.

Thema’s: educatie
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 10.520

website