Samenwerkingsprojecten

Collectie Zuiderzeemuseum Collectie Zuiderzeemuseum

2016
Een toekomst voor de Zuiderzeecollectie
Aanvrager: Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
Deelnemende partijen: Zuiderzeemuseum, Netwerk Zuiderzeecollectie

Na een haalbaarheidsonderzoek is het Netwerk Zuiderzeecollectie opgericht met 21 instellingen die deelnemen aan Een toekomst voor de Zuiderzeecollectie met als doel om de collecties gezamenlijk zichtbaarder te maken en om tentoonstellingen op elkaar af te stemmen. De aanvraag bestaat uit verschillende onderdelen waaronder: Digitale presentaties Zuiderzeecollecties, Netwerk Zuiderzee, Expertkring Zuiderzee en best practices collectiebeheer. Opgedane kennis wordt op verschillende manieren gedeeld. De verwachting is dat in de loop der tijd meer musea rondom het IJsselmeer zich bij het netwerk zullen aansluiten.

Thema’s: educatie, publieksbereik, wetenschap, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 160.000

website