Samenwerkingsprojecten

Gallery of the Golden Age Gallery of the Golden Age

2014
Gallery of the Golden Age in the Hermitage Amsterdam
Aanvrager: Amsterdam Museum, Amsterdam
Deelnemende partijen: Amsterdam Museum, Rijksmuseum en de Hermitage Amsterdam

Het Amsterdam Museum ontwikkelt samen met het Rijksmuseum en de Hermitage Amsterdam de tentoonstelling Gallery of the Golden Age waarbij een belangrijke collectie 17e- en 18e-eeuwse groepsportretten getoond gaat worden in de Hermitage. Het is van belang dat deze bijzondere collecties zichtbaar zijn.

Thema’s: collectiebeleid, zichtbaarheid, publieksbereik
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 80.000

website