Samenwerkingsprojecten

Fries Museum, Leeuwarden Fries Museum, Leeuwarden

2015
Gemeenschappelijk Kolleksjesintrum Fryslan
Aanvrager: Stichting Kolleksjesintrum Fryslân, Leeuwarden
Deelnemende partijen: Fries Museum, Tresoar, Natuurmuseum Friesland, Scheepvaartmuseum Friesland en het Landbouwmuseum

Het Fries Museum krijgt een bijdrage voor een samenwerking met Tresoar, Natuurmuseum Friesland, Scheepvaartmuseum Friesland en het Landbouwmuseum om samen hun museale collecties in een gemeenschappelijk depot gaan beheren. Er wordt gewerkt aan een depotconcept dat op twee hoofdgedachten stoelt: een installatie arm en energieneutraal gebouw en een vergaande samenwerking in het behoud en beheer.

Thema’s: collectiebeleid, digitale mogelijkheden, wetenschap
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 123.668

website