Samenwerkingsprojecten

Brian Elstak, M54 (fragment), 2017 Brian Elstak, M54 (fragment), 2017

2019
Haalbaarheidsonderzoek New Narratives meets New York
Aanvrager: Amsterdam Museum
Deelnemende partijen: Urban Myth, COC Amsterdam, Black Achievement Month

Het Amsterdam Museum ontvangt samen met Urban Myth, COC Amsterdam en Black Achievement Month een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek naar de uitvoering van ‘New Narratives meets New York’. Het onderzoek is bedoeld om contacten op te bouwen, potentiële donateurs te vinden en invulling te geven ten behoeve van de toekomstige tentoonstelling ‘New Narratives’. Uiteindelijk is het doel om financiering voor het meerjarige New Narratives programma te realiseren, waarmee alle verschillende doelgroepen die in een stad als Amsterdam leven worden betrokken.

Voor de uitvoering van het onderzoek wil het museum samenwerken met wervingsbureau Wingo NYC. Dit is een fondsenwervende organisatie in New York dat actief is op het gebied van fondsenwerving, evenementen en communicatie specifiek met de insteek van culturele en sociale verandering.

Thema’s: museale educatie, publieksbereik en zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 15.000

website