Samenwerkingsprojecten

Nederlands Fotomuseum - Pictoria Nederlands Fotomuseum - Pictoria

2015
Haalbaarheidsonderzoek Pictoria
Aanvrager: Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
Deelnemende partijen: Nederlands Fotomuseum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Unseen, Photo Breda

Het Fotomuseum ontvangt een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek voor Pictoria, een mobiel paviljoen voor fototentoonstellingen. Qua locaties wordt gedacht aan culturele festivals, podia en musea. Partners zijn op dit moment het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Unseen en Photo Breda. Initiatiefnemers van Pictoria zijn NL Architects en Johan Idema. Pictoria zou op een aantrekkelijke manier ingezet kunnen worden om collecties zichtbaarder te maken en een potentieel groter publiek te interesseren voor collecties op het gebied van fotografie.

Thema’s: educatie, collectiebeleid, publieksbereik, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 13.970

website