Samenwerkingsprojecten

Vrijwilligersdag 2015 Vrijwilligersdag 2015

2014
Kennisnetwerk erfgoedvrijwilligers
Aanvrager: Vereniging van Musea in Zuid-Holland, Delft
Deelnemende partijen: Vereniging van Musea in Zuid-Holland, alle aangesloten musea

Dit kennisnetwerk wil met bijeenkomsten en gratis cursussen voor erfgoedvrijwilligers een verdiepingsslag realiseren door het uitwisselen van kennis. Het is een positief signaal naar de vrijwilligers toe, dat musea de inzet van vrijwilligers waarderen en in ze wil investeren.

Thema’s: collectiebereik, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 40.000

website