Samenwerkingsprojecten

Nederlands Volksbuurtmuseum, Utrecht Nederlands Volksbuurtmuseum, Utrecht

2020
Lessen voor de Toekomst
Aanvrager: Nederlands Volksbuurtmuseum
Deelnemende partijen: Ouderen Nieuwe Jutter in Rivierenwijk, Cosbo, FNV ouderen, Roze 50 Plus, het COC, de Vrijwilligerscentrale en de School voor Journalistiek

Het Nederlands Volksbuurtmuseum in Wijk C in Utrecht ontvangt een bijdrage voor het project Lessen voor de Toekomst. Binnen dit project werkt het museum samen met lokale organisaties en maatschappelijke partners om zo het eigen ‘oral history’ archief uit te breiden. Er wordt via nieuwe interviews met een andere generatie voortgebouwd aan een reeks interviews uit de jaren ’90. Samenwerkingspartners zijn onder meer Ouderen Nieuwe Jutter in Rivierenwijk, de ouderenbond Cosbo, FNV ouderen, Roze 50 Plus, het COC, de Vrijwilligerscentrale en de School voor Journalistiek.

Thema’s: collectiebeleid, publieksbereik, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 20.000

website