Samenwerkingsprojecten

maritiem museum rotterdam maritiem museum rotterdam

2014
Onderzoek behoud en beheer historische schepen
Aanvrager: Maritiem Museum Rotterdam
Deelnemende partijen: Maritiem Museum Rotterdam, Het Scheepvaartmuseum, Zuiderzeemuseum Enkhuizen en adviesbureau Camunico

Het Maritiem Museum Rotterdam, Het Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Zuiderzeemuseum Enkhuizen zetten gezamenlijk hun schouders onder de problematiek van het varend erfgoed, ondersteund door alle belangrijke partners in dit veld. Het gaat om een publiek‑private samenwerking omdat schepen zowel in particulier als in museaal eigendom zijn. De samenwerking levert een kwalitatieve meerwaarde en een duurzaam resultaat op en de opgedane kennis komt ten goede aan het museale veld en de particuliere mobiele erfgoed sector. Het haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan door adviesbureau Camunico.

Thema’s: collectiebeleid, publieksbereik, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 10.000

website