Samenwerkingsprojecten

Pijpenkabinet Pijpenkabinet

2015
Portal tabaksmusea Europa
Aanvrager: Amsterdam Pipe Museum, Amsterdam
Deelnemende partijen: Europese musea met tabakscollecties

Het Amsterdam Pipe Museum (voorheen Pijpenkabinet) wil tezamen met een aantal Europese musea met tabakscollecties een digitale portal ontwikkelen om de collecties toegankelijk te maken voor specialisten en een algemeen geïnteresseerd publiek. Door de anti-tabakscampagnes sinds het laatste decennium van de vorige eeuw is het moeilijker het cultuurhistorisch belang van de collectie onder de aandacht van pers en publiek te brengen.

Thema’s: zichtbaarheid, digitalisering
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 23.780

website