Samenwerkingsprojecten

Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen

2016
Samenwerking streekmusea De Baronie
Aanvrager: Erfgoed Brabant
Deelnemende partijen: Erfgoed Brabant, Oudheidkundig Streekmuseum, Breda’s Museum, Generaal Maczek Museum, Stichting Historische Verzameling KMA, Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte, Nederlands Drukkerijmuseum, Van Gogh Kerk, Brabants Museum Oosterhout, Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse, Heemtuin, Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck, Mobilisatiemuseum ‘Weest op uw hoede’, Vincent van Goghhuis

De Baronie is de benaming voor het Land van Breda, de stad Breda en het gebied daaromheen dat tot de 18de eeuw een bestuurlijke eenheid vormde. De deelnemende musea willen intensiever en structureel samenwerken, expertise delen en kennis uitwisselen op het gebied van collectiebeleid, publieksbereik en zichtbaarheid. De musea onderzoeken hoe zij een regionaal collectiebeleid kunnen formuleren zodat de collecties zichtbaarder zijn voor het publiek.

Thema’s: collectiebeleid, digitale mogelijkheden, publieksbereik, wetenschap, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 6.200

website