Samenwerkingsprojecten

Landelijk Contact van Museumconsulenten Landelijk Contact van Museumconsulenten

2015
Vernieuwing instrumentarium gemeentelijk museumbeleid
Aanvrager: Landelijk Contact van Museumconsulenten, Roermond
Deelnemende partijen: Landelijk Contact van Museumconsulenten, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Museumvereniging

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten, samen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Museumvereniging, grijpt de wens tot vernieuwing van het Tripartiete Instrumentarium Gemeentelijk Museumbeleid aan om een goede dialoog tussen gemeenten en musea te ondersteunen in de vorm van een boek. Het boek zal, naast een kort overzicht van huidige wetgeving en beleid voor gemeenten en musea, praktische handvatten geven aan gemeentebestuurders en -ambtenaren en bestuurders/medewerkers van musea over bijvoorbeeld culturele/maatschappelijke waarde, netwerkpartners, publieksbereik, personeelsbeleid, eigen inkomsten/uitgaven en museale bedrijfsvoering.

Thema’s: publieksbereik, collectiebereik, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 10.000

website