Samenwerkingsprojecten

Paleis het Loo, Apeldoorn Paleis het Loo, Apeldoorn

2015
Vorstelijk verbinden
Aanvrager: Paleis Het Loo, Apeldoorn
Deelnemende partijen: Paleis Het Loo, Museum Huis Doorn

In het project Vorstelijk verbinden willen Paleis Het Loo en Museum Huis Doorn samenwerken op het gebied van collecties, tentoonstellingen, bedrijfsvoering, educatie, publieksbegeleiding en publieksinformatie. De musea willen dit realiseren door via een organisch groeiproces tot een structurele vorm van samenwerking te komen. Vooral kennisdeling, collectiemobiliteit en het openstellen van wederzijdse netwerken staan daarbij centraal. Daarnaast zal de samenwerking op het vlak van de collectiemobiliteit resulteren in twee tentoonstellingen.

Thema’s: educatie, publieksbereik, zichtbaarheid en collectiebeleid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 132.200

website