Samenwerkingsprojecten

Wikipedian in Residence Wikipedian in Residence

2016
Wikipedian in Residence
Aanvrager: Erfgoed Gelderland
Deelnemende partijen: Erfgoed Gelderland, Wikipedia Nederland

Erfgoed Brabant was initiatiefnemer van het haalbaarheidsonderzoek naar een meer structurele samenwerking  van regionale musea en instellingen met historische collecties rondom de Baronie van Breda. De brede samenwerking en intenties van de deelnemende organisaties werd gewaardeerd. Speciaal werd aandacht gevraagd voor duurzame kennisdeling zodat het haalbaarheidsonderzoek navolgbaar is voor andere geïnteresseerden.

Thema’s: digitale mogelijkheden, publieksbereik, zichtbaarheid, collectiebeleid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 15.000

website