Toelichting bij begroting beeldend kunstenaars

Hieronder vind je een toelichting bij de begroting voor beeldend kunstenaars: welke kosten kunnen wel en welke kosten kunnen niet gebudgetteerd worden? Ook geven we meer informatie over de eigen bijdrage, de totale bijdrage en de tegemoetkoming in tijdsinvestering.

Subsidiabele kosten (kosten die noodzakelijk zijn voor en onlosmakelijk verbonden zijn aan het uit te voeren plan) kunnen opgenomen worden in het budget.

  • (Materiaal)kosten voor productie van het nieuwe werk.
  • Onderzoekskosten.
  • Bij projecten in het buitenland: een retourticket.
  • Huur of afschrijving van aanschaf van apparatuur.
    Voor specifieke apparatuur die voor een project noodzakelijk is, kunnen de huurkosten op de begroting opgevoerd worden. Het is ook mogelijk om de benodigde apparatuur zelf aan te schaffen en de afschrijvingskosten op de begroting op te voeren. Het Mondriaan Fonds hanteert hiervoor een vast afschrijvingspercentage van 33% op jaarbasis. Dit betekent dat voor een plan van bijvoorbeeld 3 maanden de apparatuur voor een kwart van de afschrijving op jaarbasis opgevoerd kan worden (3/12 x 33% x aankoopbedrag). In de praktijk blijkt dat in de begroting vaak apparatuur wordt opgevoerd waarvan betwijfeld kan worden of deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het voorgenomen plan. Het Mondriaan Fonds benadrukt dat de apparatuur noodzakelijk voor en onlosmakelijk verbonden moet zijn aan het uit te voeren plan. Zo wordt bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop of een digitale camera niet als noodzakelijke projectkosten gezien, maar als reguliere beroepskosten. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de huur of aanschaf van een beamer om nieuw werk te tonen, want deze kosten vallen onder reguliere tentoonstellingskosten. Als je van mening bent dat het project geen doorgang kan vinden als de opgevoerde apparatuur niet aangeschaft of gehuurd kan worden, dient dit in de motivatie en plannen expliciet te worden toegelicht.
  • Honoraria voor derden, die werkzaamheden ten behoeve van het project verrichten, kunnen in de begroting worden opgenomen. Er kunnen echter geen honoraria aangevraagd worden voor derden die op gelijkwaardige basis binnen een samenwerkingsverband aan het project deelnemen. Zij moeten zelf een evenredig deel van de begroting bijdragen of aanvragen. Voor personeel in eigen dienst van de aanvrager dat aantoonbaar aan het project meewerkt, kan max. € 50 per uur opgevoerd worden. Een kopie van de laatste salarisstrook dient geüpload te worden.

De bedragen moeten exclusief BTW worden vermeld. De bedragen worden exclusief BTW toegekend, tenzij je niet BTW-plichtig bent. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat je niet BTW-plichtig bent.

Als meerdere kunstenaars voor hetzelfde project aanvragen, moet ieder van hen een (evenredig) deel van de totale begroting aanvragen.

Vragen & contact

Vragen over de begroting? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar svanapvra@zbaqevnnasbaqf.ay.

Bart Fuijkschot

senior medewerker financiën Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1503

Ingrid Senff

Zuzana Hermanova