Toelichting bij begroting Kunst Media organisaties

Hieronder vind je een toelichting bij de begroting voor organisaties: welke kosten kunnen wel en welke kosten kunnen niet opgevoerd worden? Ook geven we meer informatie over de eigen bijdrage en de totale bijdrage.

Subsidiabele kosten (kosten die noodzakelijk zijn voor en onlosmakelijk verbonden zijn aan het uit te voeren plan) kunnen opgenomen worden in de begroting. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 90% van de subsidiabele kosten.

Het Mondriaan Fonds vraagt om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de variabele projectkosten.

Hiervoor geldt:

  • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds. De begroting moet sluitend zijn;
  • Onderbouw de cruciale posten zoveel mogelijk met offertes;
  • De bedragen moeten exclusief btw worden vermeld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt exclusief btw toegekend, tenzij de aanvrager niet btw-plichtig is. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst mee waaruit blijkt dat je niet btw-plichtig bent;
  • Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die je zelf bij het Mondriaan Fonds aanvraagt. De hoogte van de bijdrage van deze partij in verhouding tot het aangevraagde bedrag dient hierbij te worden toegelicht.

Financiële dekking

Van de aanvrager wordt een minimale eigen bijdrage van 10% verwacht over de subsidiabele kosten. Deze bijdrage kan bestaan uit crowdfunding, sponsoring, subsidies van andere fondsen, bijdragen van derden of een bijdrage uit eigen inkomen.

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekkingen deze bestaat uit:

  • Eigen inkomsten, zoals entreegelden, opbrengsten publicatie, sponsoring (ook in natura) of crowdfunding.
  • Eigen bijdrage aanvrager.
  • Bijdrage van derden, zoals de verschillende publieke en/of private fondsen, de gemeente, provincie.
  • De gevraagde bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Houd er rekening mee dat:

  • Als de gevraagde bijdrage van het Mondriaan Fonds €125.000 of hoger is, je in de begroting rekening moet houden met de kosten voor een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant.
  • De financiële dekking geen gekapitaliseerde arbeid mag bevatten.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar info@mondriaanfonds.nl.

Zuzana Hermanova

Ingrid Senff