Toelichting bij begroting Open Oproep Kunst Erfgoed Cariben

Bij het indienen van de aanvraag vragen we een globale begroting en een dekkingsplan toe te voegen. Na toekenning van de bijdrage kan een gespecificeerde begroting en een dekkingsplan worden opgevraagd.

De toelichting op de begroting is ook beschikbaar in Papiamentu.

Toelichting globale begroting

Btw (vat/ob/obb/abb)

De bedragen moeten exclusief btw (VAT) worden vermeld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt exclusief btw toegekend, tenzij de aanvrager niet btw-plichtig is. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst mee waaruit blijkt dat je niet btw-plichtig bent. Als je organisatie btw-plichtig is, wordt de btw niet door het Mondriaan Fonds betaald. Daarom moeten de bedragen exclusief btw worden vermeld.

Kosten

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een globaal overzicht van de variabele projectkosten. Er mogen geen vaste lasten van je instelling worden opgenomen zoals eigen personeel, beheerlasten en andere vaste kosten.

Mogelijke kostenposten zijn:

Financiële dekking

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een globaal overzicht van de dekking. Het Mondriaan Fonds draagt maximaal 90% bij. De totale bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt € 5.000, € 10.000 of € 20.000. Het resterende deel kan bestaan uit:

  • Eigen inkomsten, zoals entreegelden, opbrengsten publicatie, sponsoring (ook in natura) of crowdfunding
  • Eigen bijdrage
  • Bijdrage van derden, zoals de verschillende publieke en/of private fondsen, de gemeente, andere overheden.

Houd er rekening mee dat:

  • Het totaal van de kosten gelijk moet zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds. De begroting moet dus sluitend zijn.
  • De financiële dekking geen gekapitaliseerde arbeid mag bevatten.

Na toekenning

Na toekenning van de bijdrage kan een gespecificeerde begroting met dekkingsplan worden opgevraagd.

Het Mondriaan Fonds vraagt je dan om een overzichtelijk en meer gespecificeerd overzicht van de variabele projectkosten en dekkingsplan:

  • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds. De begroting moet dus sluitend zijn.
  • Cruciale posten dienen zoveel mogelijk onderbouwd te zijn met offertes.
  • De totale bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt € 5.000, € 10.000 of € 20.000.
  • Naast de bijdrage van het Mondriaan Fonds is cofinanciering van ten minste 10% van de hoogte van de aangevraagde bijdrage verplicht.

Vragen & contact

Vragen over de begroting? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar svanapvra@zbaqevnnasbaqf.ay.

Bart Fuijkschot

senior medewerker financiën Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1503

Ingrid Senff

Zuzana Hermanova