Toelichting bij begroting organisatie – Oproep Herdenkingsjaar Slavernijverleden

NB! The translations in English, Papiamentu and Papiamento will follow as soon as possible.

Btw
De bedragen moeten exclusief btw worden vermeld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt exclusief btw toegekend, tenzij de aanvrager niet btw-plichtig is. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst mee waaruit blijkt dat je niet btw-plichtig bent.

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de variabele projectkosten:

  • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds. De begroting moet dus sluitend zijn.
  • Cruciale posten dienen zoveel mogelijk onderbouwd te zijn met offertes.
  • De totale begroting bedraagt minimaal € 5.000.
  • De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 95%.

Kosten
De begroting mag alleen variabele projectkosten bevatten en dus geen vaste lasten van je organisatie zoals eigen personeel, beheerlasten en andere vaste kosten .

Mogelijke kostenposten zijn:

Financiële dekking
Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekking:

  • Eigen inkomsten, zoals entreegelden, opbrengsten publicatie, sponsoring (ook in natura) of crowdfunding.
  • Eigen bijdrage aanvrager.
  • Bijdrage van derden, zoals de verschillende publieke en/of private fondsen, de gemeente, provincie.
  • De gevraagde bijdrage aan het Mondriaan Fonds.

Houd er rekening mee dat:

  • Als je organisatie btw-plichtig is, de btw niet door het Mondriaan Fonds wordt betaald. Daarom moeten de bedragen exclusief btw worden vermeld.
  • De financiële dekking geen gekapitaliseerde arbeid mag bevatten.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Bart Fuijkschot

senior medewerker financiën Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1503

Ingrid Senff

Zuzana Hermanova