Toelichting bij begroting organisatie – Voucher Co-creatie

Als er bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, vragen wij je de totale begroting en het dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd. Wij vragen je in dat geval in de totale begroting duidelijk aan te geven welke posten het co-creatietraject betreffen.

De bedragen moeten exclusief btw worden vermeld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt exclusief btw toegekend, tenzij de aanvrager niet btw-plichtig is. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst mee waaruit blijkt dat je niet btw-plichtig bent.

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de variabele projectkosten:

  • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds. De begroting moet dus sluitend zijn.
  • De begroting moet een financiële vergoeding voor de betrokken gemeenschappen en indien van toepassing een reëel honorarium bevatten voor de kunstenaar dat door de aanvrager betaald wordt naast de productiekosten en de onkosten (transportkosten, verblijfskosten, et cetera), waarbij de richtlijn voor honoraria gevolgd dient te worden.
  • Bij onduidelijkheden over een begrotingspost kan het Mondriaan Fonds achterliggende stukken (offertes) opvragen.
  • De bijdrage van het Mondriaan Fonds bij Voucher Co-creatie is maximaal € 24.000.

Vragen & contact

Vragen over deze voucher? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Lotte Hemelrijk

Tibisay Sankatsing Nava

senior projectmedewerker erfgoed Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1524

Rebecca Roskam