Voucher Ambachten

Ben je beeldend kunstenaar en wil je een ambachtsbeoefenaar inhuren voor je onderzoek of de productie van je werk? Misschien kom je in aanmerking voor de Voucher Ambachten.

Maike Hemmers, Mind Wandering Mind, Drawing Centre Diepenheim, 2024. Foto: Tessa Wiegerinck

Voor wie

Beeldend kunstenaars uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Waarvoor

Voor het inhuren van een ambachtsbeoefenaar.

Hoeveel

Maximaal €8.000.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar mits het budget toereikend is. Op de website kun je een account aanvragen als je die nog niet hebt. Deze heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen. Aanvragen kun je vanaf 4 maanden tot 5 weken voor de aanvang van het plan indienen. We streven ernaar om de aanvraag binnen 5 weken te behandelen. In een enkel geval kan de behandeling langer duren. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Direct aanvragen

Voorwaarden

Opleiding, werkpraktijk en ambachtsbeoefenaar

  • Je werkt 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; óf je hebt minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar. Óf je werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
  • Je mag niet aanvragen voor de Voucher Ambachten tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
  • Je bent artistiek inhoudelijk actief in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid ingebed in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • Ambachtsbeoefenaars zijn in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk gevestigd en minimaal 1 jaar professioneel werkzaam.
  • Onder een ambachtsbeoefenaar verstaat het Mondriaan Fonds:
    Een ambachtsbeoefenaar is actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten die betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie. Het Mondriaan Fonds ziet Ambacht of Ambachtsbeoefenaar nadrukkelijk als meer specifiek dan de begrippen vakmanschap of vakman, waarbij het alleen gaat om het goed uitoefenen van een beroep. Het bestuur kan besluiten een aanvraag niet toe te kennen als het meent dat de ambachtsbeoefenaar niet aan bovenstaande definitie voldoet.

Projectplan

  • De Voucher Ambachten kan alleen aangevraagd worden voor de betaling aan de ambachtsbeoefenaar, dit moet blijken uit een offerte van de ambachtsbeoefenaar.
  • De Voucher Ambachten kan niet worden aangevraagd tijdens de looptijd van een andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds als het fondsbestuur van mening is dat met de bijdrage dezelfde kosten gedekt worden.
  • Voor reguliere productiekosten zoals inlijsten, webdesign, geluidseffecten en montage kan niet worden aangevraagd.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt gecontroleerd op volledigheid. Voor de Voucher Ambachten wordt een vereenvoudigde procedure gehanteerd.

Beoordeling fondsbureau

Heb je in de 4 jaar voorafgaand aan je aanvraag voor Voucher Ambachten een positief advies ontvangen voor een aanvraag bij de regelingen Kunstenaar Start (voorheen Werkbijdrage Jong Talent), Kunstenaar Basis (voorheen Werkbijdrage Bewezen Talent), Kunstenaar Project (voorheen Projectinvestering Kunstenaar/ Bemiddelaar) en/of Bijdrage Publicaties? En heb je na dit positieve advies geen negatief advies ontvangen? Dan wordt door fondsmedewerkers beoordeeld of je aanvraag Voucher Ambachten aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, kan de aanvraag worden toegekend.

Beoordeling adviescommissie

Is dit je eerste aanvraag bij het Mondriaan Fonds, of was je laatste negatief? Dan wordt je aanvraag getoetst aan de voorwaarden en je cv voorgelegd aan de commissie Voucher Ambachten.

Deze adviescommissie beoordeelt de mate van erkenning en het belang ervan voor de Nederlandse beeldende kunst: afgaande op solo- of groepstentoonstellingen, verkopen, publicaties, opdrachten, subsidies en eventuele prijzen. Een Voucher Ambachten kan alleen worden toegekend als de commissie hier positief over adviseert.

Vanwege beperkt budget kan het helaas voorkomen dat we niet alle positief beoordeelde aanvragen kunnen honoreren. Het fondsbureau zal de positief beoordeelde aanvragen op volgorde van binnenkomst rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar je helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hieronder vind je een checklist waarop alles bij elkaar staat en die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Sjoerd Houben

Joyce Poot